×
×

فقه

علوم مهجور در حوزه علمیه| اخذ اجتهاد بدون قرآن!
مقام معظم رهبری: در عین حالی که فقاهت اساس امر است، نباید از دیگر علوم اسلامی در حوزه‌ها غفلت بشود. مثلاً می‌بایست علم قرآن، شناسایی قرآن، فهم قرآن و انس با قرآن به عنوان یک علم و یک رشته در حوزه‌ها وجود داشته باشد. طلاب ما باید قرآن و یا لااقل بخشی از قرآن را حفظ کنند، یا حداقل با آن مأنوس...
سابقه ی فقه سیاسی شیعه

فقه سیاسی در شیعه، سابقه‌اش از اولِ تدوین فقه است.