×
×

فقه

علوم مهجور در حوزه علمیه| اخذ اجتهاد بدون قرآن!
مقام معظم رهبری: در عین حالی که فقاهت اساس امر است، نباید از دیگر علوم اسلامی در حوزه‌ها غفلت بشود. مثلاً می‌بایست علم قرآن، شناسایی قرآن، فهم قرآن و انس با قرآن به عنوان یک علم و یک رشته در حوزه‌ها وجود داشته باشد. طلاب ما باید قرآن و یا لااقل بخشی از قرآن را حفظ کنند، یا حداقل با آن مأنوس...
امام خمینی و حرکت جوهری فقه

اشاره: فقه شیعه به یقین و به اذعانِ تمامی اندیشمندان منصف، غنی­ترین و دقیقترین فقه...

فقه در ساحت تربیت| نگاهی به کتاب فقه تربیتی

در ميان گسترش علوم انسانی و تشکیل دانشهای جدید در چند دهه اخیر و سرعت رو به رشد آنها، پیشرفت و...

ولایت و آزادی|تفکیک دو ساحت فقه سیاسی و دانش سیاسی

دو ساحت فقه سیاسی و دانش سیاسی را می‌توان از هم تفکیک کرد. فقه سیاسی به حقوق و الزامات می‌پردازد...

«فقه الحیات» و سبک زندگی

فقه اسلام، تجلّی و ره‏آورد کشف تامّ نبوی است و در تمام ابعادی که اراده ما دخیل است،...

راهی برای ورود به دنیای فقه|نگاهی به کتاب «مدخل علم فقه»

ورود يکباره و بي‌مقدمه طلاب جوان به فقه و اصول در نظام آموزشي فعلي، ابهامات و اشکالاتي را در...

 فقه‌ اسلامی‌ مبنای‌ حاکمیت‌ دینی‌

اروپائیان‌ به‌ مدت‌ یکصد سال‌ این‌ ایده‌ را در میان‌ کشورهای‌ اسلامی‌ ترویج‌ نمودند که‌ برخی‌...

تعریف دقیق تحجر

مقام معظم رهبری:

سابقه ی فقه سیاسی شیعه

فقه سیاسی در شیعه، سابقه‌اش از اولِ تدوین فقه است.