×
×

حوزه

باز شناسی نسبت حوزه و هنر در گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین نواب ، مدیر مدرسه اسلامی هنر   لطفاً در ابتدا قدري راجع به مدرسه اسلامي هنر توضيح دهيد. ما مدرسه را یک مرکز آموزشی-پژوهشی با رویکرد تربیتی و صبغه دینی برای پرورش طلاب در قلمرو دین و هنر تعریف می¬کنیم. وظیفه اصلی¬مان هم...