×
×

وقف

طلبه پای منبر کاسب متدین و منصف!
گونه ی مرسوم و رایج تبلیغ -با همه تنوعی که دارد- این گونه است: مبلغ که طلبه ی باسواد حوزوی است با سخنرانی آموزه های دین را به مخاطبین خود منتقل می کند. به هر حال طلاب علوم دینیه به عنوان هادیان جامعه، موظفند مردم را انذار و تبشیر کنند و آن ها را نسبت به دین و دینداری روشن کنند. حال تصور کنید...
لوسترفروش ایرانی

اینبار سراغ یک لوستر فروش ایرانی رفتیم که اجناس اولیه اش را از تولید داخل مصرف می کرد...

لطف و محبت مردم تهران به روحانیت

در این چند روزه که برای تبلیغ، تهران آمدیم، دیدار از نزدیک با خوبان تهران و مراوده دائم و چهره...

پدر و پسر نجار

کارگاه نجاری و مغازه فروش محصولاتشون در کنار هم وهیات هفتگی محلیشان در طبقه دوم، رنگ وبوی خاصی...

پیرمرد کاسب با صفا و انقلابی

موحدی بود به معنای دقیق کلمه، حکیمی بود که پیا پی ما را از حکمتش مستفیض می کرد،از انقلابی های...

سرمایه ای به نام حاج حسین ملک

برای شناخت شخصیت ایشان رفته بودیم باغ موزه ملی ایران. همه حسین ملک رو به نام بزرگ ترین واقف...

پیرمردی که پای رسالت کتاب ایستاده

بعضی نه تنها خستگی ناپذیرند؛ بلکه اصلا برای خود بازنشستگی هم تصور نمی کنند؛ چرا که عقیده دارند...

دیدار با خانواده شهید شفیعی

امروز هم میهمان خانواده شهید شفیعی از اولین شهدای افغانی مدافع حرم بودیم؛ همسر شهید، بسیار محکم...

در گوشه گوشه ی کلان شهر تهران بزرگ انسانهای شریف و کاسبان خوش غیرتی هستند که با کسب...

بازدید از مدرسه رویش در خیابان هرندی

این بار مهمان مدرسه بچه های کار بودیم. مدرسه ی صبح رویش در خیابان هرندی (همان دروازه...

خدمت خانواده شهید سید علی هاشمی از شهدای تیپ فاطمیون مدافع حرم بودیم.

...

مردی که کتابخانه بسیاری از علما را ساخته است...

آقای تیموری، کار را محکم و خوب از آب در...

قدم های یک خانواده برای ترویج کالای ایرانی...